Сутність і види грошових реформ

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення і приведення в порядок грошового обороту особливе місце займають грошові реформи. Вони є повною або частковою перебудовою грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей, поліпшення механізму регулювання грошового обороту щодо нових соціально-економічних умов.

Грошові реформи, які проводилися в різні часи в багатьох країнах, значно відрізнялися своєю метою, глибиною реформування існуючих грошових систем, методами стабілізації валют, підготовчими заходами і т.п. Їх можна класифікувати за декількома ознаками.

За глибиною реформаційних заходів можна виділити структурні або повні грошові реформи і реформи часткового типу.

Структурні (повні) грошові реформипроводилися при переході від біметалізму до золотого монометалізму, від останнього до системи паперово-грошового або кредитного обігу. Було необхідне не тільки замінити один вид грошей на іншій, а і здійснити важливі структурні зміни в економіці, в державних фінансах, банківській і валютній системах і т.п. Такі структурні зміни диктуються особливостями нових грошей, які вводяться в оборот, і повинні забезпечити передумови для їх успішного функціонування.

Прикладом таких реформ є грошова реформа, проведена в Росії в 1895—1897 рр., грошова реформа в радянській Росії в 1922—1924 рр., грошова реформа в Україні в 90-е роки.

Реформи часткового типуторкаються тільки самої організації грошового обороту і зводяться до зміни окремих елементів грошової системи. Сама база грошової системи, структура економіки і грошово-кредитних відносин залишаються незмінними. При таких реформах найбільш часто змінюється масштаб цін, вид і номінал грошових знаків, механізм емісії грошей і т.п. В сучасних умовах, коли у всіх країнах використовуються неповноцінні гроші, які мають здібність до швидкого знецінення, реформи часткового типу проводяться досить часто, є найтиповішими в світовій практиці. Самими показовими реформами цього типу були грошові реформи 1947 і 1961 рр. в СРСР.

Ці реформи, у свою чергу, можна класифікувати за повнотою здійснюваних змін в грошовій системі на:

- формальні реформи, при яких купюри одного зразка замінюються на купюри іншого зразка, а масштаб цін (величина грошової одиниці) не змінюється;

- деномінаційні реформи, при яких також здійснюється деномінація грошей у бік збільшення грошової одиниці (масштабу цін). Деномінаційні реформи проводять шляхом обміну старих купюр на нові і перерахунком всіх грошових показників по певному співвідношенню. Внаслідок чого маса грошей в обороті відповідно зменшується, а грошова одиниця збільшується. Формальні грошові реформи проводилися в СРСР в 1990 р., коли були замінено на нові купюри 50 і 100 рублів. Зараз подібна реформа проводиться в США, які поступово замінюють купюри 100 і 50 доларів. Приводом для такої заміни купюр може бути ненадійна їх захищеність, яка приводить до масової фальсифікації грошей.

За характером обміну старих грошей на нові виділяють:


3152190213359881.html
3152266237481723.html
    PR.RU™