Показники чисельності персоналу підприємства

Предыдущая234567891011121314151617Следующая

Чисельність персоналу підприємства залежить від виду економічної діяльності, якою воно займається, масштабів, складності, праце місткості виробничих процесів, ступеня їх механізації, автоматизації і комп’ютеризації, виробничо-господарських умов (ситуацій), що склалися у ній на певний час. Показниками, що характеризують чисельність персоналу підприємства, є нормативна, планова, штатна, фактична, облікова чисельність на певну дату, середньооблікова чисельність працівників за звітний період (місяць, квартал, рік), явочна чисельність працівників.

Нормативна чисельність персоналу – це максимально можлива його чисельність, обрахована для конкретного підприємства за нормативами працезатрат кожної категорії працівників. Нормативи працезатрат розробляють для типових за умовами функціонування підприємств.

Планова чисельність персоналу – чисельність персоналу, обрахована на основі нормативів працезатрат і скоригована на реальні умови діяльності підприємства. Вона є близькою до нормативної. Наприклад, нормативами працезатрат передбачено автоматизацію певних виробничих процесів. Однак на конкретному підприємстві ці процеси не автоматизовані, а лише механізовані. Очевидно, що планова чисельність працівників, зайнятих на цих процесах на цьому підприємстві, буде вищою за нормативну. І навпаки, якщо в нормативах передбачено механізацію певних процесів, а на конкретному підприємстві вони автоматизовані, то планова чисельність працівників буде меншою за нормативну.

Штатна чисельність персоналу – це чисельність працівників, які входять до штату підприємства (без урахування осіб, прийнятих на сезонну і тимчасову роботу). Вона, як правило, менша за планову, бо підприємству часто вигідніше залучати тимчасових працівників на певний період, а не тримати їх у штаті і виплачувати заробітну плату, оскільки потреба в їхній праці виникає епізодично. У зв’язку з цим у багатьох високо розвинутих країнах діють агентства, які надають свій персонал виробничо-господарським організаціям на засадах лізингу, що вигідно обом сторонам. Така практика поступово утверджується і в Україні.

Фактична чисельність персоналу – це особи, які на певну дату з’явилися і приступили до роботи незалежно від її тривалості [16, с. 66–67].

Облікова чисельність працівників підприємства – це чисельність працівників облікового складу на певну дату з урахуванням прийнятих та звільнених на цей день працівників. Облікова чисельність включає всіх постійних і тимчасових (у тому числі й сезонних) працівників, яких прийнято на роботу терміном на один день і більше, незалежно від того, чи перебувають вони в даний час на роботі, чи знаходяться у відпустках, відрядженнях, тимчасово непрацездатні тощо [9].Явочна чисельність – це кількість працівників облікового складу, які вийшли на роботу.

Різниця між обліковою та явочною чисельністю становить резерв працівників (переважно робітників), що використовується для заміни тих, хто не виходить на роботу з поважних причин (відпустки, хвороби, відрядження тощо).

Для визначення чисельності працівників за певний період застосовується показник середньооблікової чисельності. Він використовується для обчислення продуктивності праці, середньої заробітної плати, коефіцієнтів обороту, плинності кадрів та низки інших показників.

Середньооблікова чисельність працівників за місяць визначається складанням чисельності працюючих облікового складу за кожний календарний день місяця, включаючи святкові й вихідні дні, та діленням отриманої суми на кількість календарних днів місяця. Середньооблікова чисельність працівників підприємства за квартал (рік) визначається складанням середньооблікової чисельності працюючих за всі місяці роботи підприємства у кварталі (році) та діленням отриманої суми на 3 (12).


3155618018230023.html
3155693426889249.html
    PR.RU™