Класифікація програм бухгалтерського обліку по відношенню до індивідуального замовлення

Згідно цієї класифікації бухгалтерські програми можна поділити наступним чином.

1. Написані бухгалтером Якщо бухгалтер знається на комп'ютерній техніці та вміє програмувати, то він може спробувати створити нескладні алгоритми для здійснення бухгалтерських розрахунків в бухгалтерських програмах, які це дозволяють ("Толстый Ганс", "Х-Dоог")

2. Написані штатним програмістом підприємства. При умові правильної постановки бухгалтерської задачі штатний програміст підприємства може створити цілком прийнятний продукт, який буде враховувати специфіку обліку конкретного підприємства і при необхідності може бути легко вдосконалений. Як правило, такі програми починають працювати лише місяців через шість після внесення необхідних доповнень Крім того, при їх створенні програмісти не завжди дотримуються стандартів створення баз даних, а тому часто такі програми не можуть переносити інформацію до інших програм.

3. Створені за замовленням в спеціалізованій комп'ютерній фірмі. Це найдорожчий варіант з усіх можливих. Тут ефективність застосування програми залежить в першу чергу від фірми-розробника, її компетентності, порядності та надійності.

4. Універсальні бухгалтерські програми. Розробляються для масового продажу і потребують тільки незначної настройки для потреб конкретного підприємства. Така програма менше пристосована до специфіки підприємства, але коштує дешевше, ніж зроблена на замовлення. Найкориснішим в цих програмах є те, що ця програма вже пройшла випробування практикою. Такі продукти звичайно супроводжуються і удосконалюються доти, поки існує фірма-розробник. Яскравим прикладом такого класу програм є "1С:Бухгалтерия"

Класифікація програм бухгалтерського обліку за можливістю ведення аналітичного обліку

За можливістю ведення аналітичного обліку програми можна поділити так.

1. Програми, які здійснюють тільки синтетичний облік. Вони дозволяють виконувати наступні функції:

• ведення Журналу операцій на рівні бухгалтерських записів,

• формування журналів-ордерів,

• формування оборотної відомості, балансу, форм фінансової звітності,

2. Програми які дозволяють вести нескладний аналітичний облік.

Дозволяють вести однорівневий аналітичний облік тільки в вартісному вимірнику.

Приклади: "Мини-бухгалтерия" фірми "1С", "Финансист" фірми "Атей", "Менеджер финансового учета" фірми "Слоик і К°", "Бухгалтерия малого предприятия" фірма "Пи-Квадро".

3. Програми для здійснення зведеного обліку великих підприємств. Призначені для обробки великих обсягів інформації, що передаються з АРМ ділянок обліку. Головна функція таких програм - формування синтетичних звітів.Класифікація програм бухгалтерського обліку в залежності від розміру підприємства

Програми бухгалтерського обліку в залежності від розміру підприємства можуть бути поділені на:

• програми для автоматизації обліку на малих підприємствах ("міні-бухгалтерія");

• програми для автоматизації обліку на підприємствах середнього розміру ("інтегровані бухгалтерські системи");

• програми для середніх та великих підприємств ("інтегровані бухгалтерські системи", "комплекси взаємопов'язаних АРМ");

• для великих підприємств із розгалуженими філіями ("комплекси взаємопов'язаних АРМ", "бухгалтерські конструктори");

• для багатопрофільних об'єднань та концернів ("комплекси взаємопов'язаних АРМ", "системи, що індивідуально доопрацьовуються", "галузеві системи обліку").

Автоматизація обліку великих підприємств в основному здійснюється за допомогою функціонально завершених АРМ, які реалізують функції різних ділянок бухгалтерського обліку, з розвинутим багаторівневим аналітичним обліком. Однак, на великих підприємствах часто виникає необхідність в мережевих комплексах, які давали б різним користувачам можливість одночасно працювати з інформацією єдиної бази бухгалтерських даних.


3156850665940035.html
3156898238331689.html
    PR.RU™