I. З кредиту рахунку 30 “Каса” в дебет рахунків

Номер запису Дата звіту касира 31 “Рахунки в банках” 33 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 66 “Розрахунки з оплати праці” 84 “Інші операційні витрати”, 85 “Інші затрати” 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати” 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 Усього
Усього
Відмітки
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

Таблиця 6.6 – Відомість 1.1 за дебетом рахунку 30II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 “Каса” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ___________________

Номер запису Дата звіту касира 31 “Рахунки в банках” 34 “Коротко-строкові векселі одержані” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 66 “Розрахунки з оплати праці” 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі” 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 Усього
Усього
Відмітки
Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ Сальдо на кінець місяця ___________
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

Таблиця 6.7 — Розділ 3 до журналу 1III. З кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

Номер запису Дата виписок банку 30 “Каса” 33 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 64 “Розрахунки за податками й платежами” 84 “Інші операційні витрати”, 85 “Інші затрати” 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати” 14, 15, 18, 24, 31 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60 61, 62, 65, 66, 67, 68 69, 76 Усього
Усього
Відмітки

"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

Таблиця 6.8 – Відомість 1.2 за дебетом рахунку 31


3157314102875367.html
3157341449200081.html
    PR.RU™