Мета: сформувати навички створення презентації, розробки її загальної структури, наповнення слайдів змістом.

П р а к т и ч н а ро б о т а

Тема: Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях.

Мета: сформувати навички створення презентації, розробки її загальної структури, наповнення слайдів змістом.

Теоретичні відомості + хід роботи

Програма PowerPoint для багатьох стала стандартним засобом створення презентації, оскільки вона керує діями користувача з моменту запуску і аж до завершення процесу розробки презентації. Цей розділ присвячений опису основних понять і інструментів PowerPoint.

Вправа 1. Створення презентації

В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщаються текст, графіка, малюнки. Електронні слайди подібні звичайним фотографічним, але створюються набагато простіше. Програма PowerPoint надає безліч готових варіантів дизайну та шаблонів змісту. Зараз ми скористаємося одним з таких шаблонів. Створимо презентацію за допомогою шаблону

Рис.1.Діалогове вікно PowerPoint

1. Відкрийте PowerPoint.

Відразу після запуску PowerPoint з'являється вікно презентації з першим титульним слайдом; праворуч в області задач додатку видно вікно Создание презентации, показане на Рис.1. Воно дозволяє вибрати спосіб створення документа. Перший розділ Открыть презентацию дає можливість відкрити вже існуючу презентацію. У розділі Созданиеперераховані можливі варіанти створення нової презентації:

· Новая презентациябез будь-якого форматування;

· Презентація Из шаблона оформления;

· Презентація Из мастера автосодержанияіз заздалегідь заданою структурою змісту.

У цьому ж вікні можна вибрати шаблон оформлення в розділі Создание с помощью шаблона.

Клацніть на пункті Общие шаблоны.

Рис.2.Діалогове вікно Шаблоны.

2. Відкриється вікно діалогу Шаблоны, показане на Рис.2. На вкладці Шаблоны оформления ви побачите список доступних шаблонів оформлення слайдів. Клацніть по черзі на значках кожного із шаблонів, щоб у розташованому праворуч полі перегляду побачити приклади оформлення презентації.

3. Двічі, клацніть на значку шаблона, який вам сподобався. Шаблон буде застосовано до слайда у вікні презентації.

У полі презентації з’явиться титульний слайд у режимі структури із застосованим до нього обраним шаблоном з набором стандартних розміток.

Рис.3.Титульний слайд у звичайному режимі перегляду

4. У полі Заголовок слайдавведіть заголовок презентації.

5. Щоб додати до основної назви невелике пояснення, клацніть на поле Подзаголовок слайдаі введіть підзаголовок.

6. Клацніть на кнопціСохранитьпанелі інструментів. Або натиснітьФайл→Сохранить как. Відкриється вікно збереження презентації.7. Виберіть диск D:, папку із своїм іменем. У поле Имя файлавведіть назвуі клацніть на кнопці Сохранить.

Вправа 2. Звичайний режим перегляду

PowerPoint дозволяє створювати презентації з великою кількістю слайдів. Щоб управляти цим величезним обсягом інформації, програма пропонує кілька режимів перегляду:

· Обычный – варіант перегляду, що поєднує режими слайдів, структури й заміток;

· Сортировщик слайдов – режим, що демонструє мініатюри всіх слайдів, що рівномірно розташовані у вікні перегляду;

· Слайды – режим, у якому зручно конструювати й коректувати окремі слайди;

· Структура – режим, що відображає текстовий зміст презентації й призначений для введення й редагування тексту;

· Страницы заметок – режим, призначений для створення заміток, які допомагають доповідачеві орієнтуватися в матеріалі під час ведення презентації.

Рис.4.Кнопки вибору режиму перегляду

1. Перемикання з одного режиму в іншій для перших двох режимів, а також запуск перегляду слайдів здійснюється простим щигликом по однієї із трьох кнопок, розташованих у лівому нижньому куті вікна презентації (Рис.4).Дві кнопки вгорі вікна звичайного режиму дозволяють перемикатися між режимами слайдів і структури. Перейти на режим заміток можна з меню Вид→Страницы заметок.

2. Спробуйте по черзі клацнути на зазначених кнопках, спостерігаючи за презентацією в одному з режимів перегляду.

3. Поверніться у звичайний режим.

У звичайному режимі (Рис.3) вікно документа поділене на три області: область слайда, поле структури й область заміток. Перша з них завжди містить загальний вид поточного слайда. Розташована ліворуч область структури презентації є зменшеною копією режиму структури. У правій нижній частині вікна презентації перебуває область заміток. Сюди можна ввести пояснювальний текст, що не з'являється на самому слайді, але який можна вивести на екран у режимі заміток або, готуючи замітки доповідача, роздрукувати поруч із відповідним слайдом.

У звичайному режимі, як і в більшості інших режимів перегляду, у вікні PowerPoint присутні три панелі інструментів. Угорі розташована панель Стандартная. Її інструменти виконують операції відкриття й збереження презентацій, копіювання й вставки вмісту, додавання слайдів і об'єктів. Під нею перебуває панель інструментів Форматирование. Вона дозволяє змінювати шрифт і тип виділеного тексту, форматувати абзаци й списки, набудовувати ефекти анімації. В нижній частині вікна розташована панель інструментів Малювання.Вправа 3. Додавання нового слайда

Сформувавши титульний слайд, можна перейти до додавання інших слайдів.

1. Знайдіть на панелі інструментів Форматированиекнопку Создать слайд.

2. Якщо кнопки Создать слайдне виявилося в панелі інструментів, клацніть на маленькій трикутній стрілці, розташованій на правому краю панелі. Відкриється додаткова панель із кнопками. Тут, можна відшукати інструмент Создать слайд.

3. Клацніть на кнопці Создать слайд. У вікні презентації з'явиться незаповнений другий слайд.

4. В області завдань у вікні Разметка слайда, показаному на Рис.5, PowerPoint пропонує 27 типів стандартних розміток.

Розмітка – це шаблон слайда із заздалегідь розміщеними стандартними об'єктами, такими як заголовок, маркірований список, діаграма або малюнок.

Після створення слайда за допомогою розмітки вам залишається лише клацати по об'єктах і вводити необхідну інформацію в місцях заповнення.

5. Переглянете наявні розмітки. Для цього скористайтеся смугою прокручування, що розташована в правій частині вікна.

На значках авторозміток заголовки показані сірою смугою, маркіровані списки – прямокутником із трьома пунктами. Діаграми представлені маленькою гістограмою, малюнки - портретом чоловічка. Тут же можна знайти мініатюри організаційних діаграм і відеокліпів.

6.Виберіть для першого слайду розмітку Маркированный список, клацнувши на ній. Розмітка Маркированный списокмістить два заповнювача: один для заголовка, другий для маркірованого списку. Заповнювач являє собою рамку, що заміняє майбутній об'єкт. Для введення даних потрібно клацнути в області рамки.

Рис.5.Вікно Разметка слайда з набором розміток

7. Щоб додати заголовок нового слайда, клацніть на Заголовок слайда. Текст заповнювача зникне і можна відразу ввести заголовок.

8. Клацніть на Текст слайдаі введіть перший пункт списку.

9. У списку з'явиться маркер другого пункту. Якщо форма маркера вас не влаштовує, то пізніше його можна буде змінити або навіть зовсім забрати. Уведіть текст. Знову натисніть клавішу Enterі введіть наступне слово або словосполучення.

Вправа 4. Режим слайдів

У режимі слайдів окремий слайд займає все вікно презентації. У режимі слайдів зручно редагувати окремі об'єкти, додавати малюнки й текстові коментарі. Давайте продовжимо побудову презентації, створеної в попередніх вправах.

Потрібно пам’ятати, що новостворені слайди в PowerPoint завжди вставляються після виділеного слайду.

1. Щоб додати третій слайд, потрібно виділити другий слайд презентації.

2. Клацніть на кнопці Создать слайдпанелі інструментів Форматирование.

3. У вікні Разметка слайдаклацніть на розмітці Маркированный список.

4. Уведіть заголовок слайда. Клацніть на місце заповнювачі маркірованого списку й уведіть пункти.

Добре б розділити назви виставок і конференцій і розмістити їх в окремих списках. PowerPoint дозволяє оперативно змінювати розмітку будь-якого слайда. Якщо ви вирішили додати на слайд ще один список або додатковий малюнок, буває досить просто змінити розмітку, хоча іноді потрібно додавати відсутні об'єкти вручну.

5. У вікні Разметка слайда клацніть на авторозмітці Текст у две колонки.

6. Уведіть в нову колонку маркований список

9. Виберіть у меню Вставкакоманду Надпись.

10. Нижче маркованих списків розтягніть рамку текстового поля. Уведіть текст, що відповідає темі вашої презентації.

11. Щоб розмістити текст по центру, клацніть на кнопці По центру.

Рис.6.Третій слайд презентації


3157364464716270.html
3157445140137824.html
    PR.RU™